-

تمام سال بی تو پر از سوز زمستون .. !!


--
از بدی کردن باید بیشتر ترسید تا بدی دیدن ...!

-
ﺑﻬﻢ ﻧﺨﻨــﺪﯾﺪ ﻭﻟـﯽ ....


ﺩﺍﺷﺘﻢ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻨﻔﺠـﺮ ﺑﺸﻪ ...


ﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﮐﻨﯿــﻢ ﻣﻦ ﻭﺍﺳﻪ ﮐﯿﺎ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﻣﯿﺸﻪ ...!


ﺯﻣﺎﻥ ﻣﯿﮕﺬﺭﻩ ﻣﺎ ﺩﻫﻪ 60 ﻭ 70 ﻫﺎ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﻌﺪ ﺩﯾﮕﻪ 80 ﻭ 90 ﺟﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﺎﺩ ..!


ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻨﺠﺎ ....


ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯿﺎﻣﻮﻥ ...


ﻫﻤﻮ ﮔﻢ ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ..


ﺍﻣﺎ ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﺎﺩ ﻫﻢ ﻣﯿﻔﺘﯿﻢ ...


ﯾﺎﺩ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻣﻮﻥ ...


ﮐﻞ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺎﻣﻮﻥ ...


ﺷﺎﺥ ﺑﺎﺯﯾﺎﻣﻮﻥ ...


ﺩﻝ ﺑﺴﺘﻨﺎﻣﻮﻥ ...


ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻦ ﻫﻤﺪﯾﮕﻤﻮﻥ .....


ﺟــﻮﻭﻧﯿـﻤﻮﻥ .......


ﻭ ﺍﯾﻦ ﻭﺳﻂ ﻓﻘﻂ ، ﺧﺎﻃــﺮﻫﺎﻣﻮﻥ ﻣﯿﻤﻮﻧـــــﻪ ...


ﻣﺎ ﺍﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺘﯿـــﻢ ﻭ ﯾـــــﻪ ﺭﻭﺯ ﻣﯿﺮﯾــــﻢ ﺩﻧﺒـــــﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﯽ ﺳﺮ ﻭ ﺗﻬﻤﻮﻥ ...


ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻣﻦ ... ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﻣﺠــــــﺎﺯﯼ ﻣﻦ ...!


همینای که نمیدونم کدوم شهر کدوم کوچه کدوم خونه نشستین پا حرفام....


ﺍﺯ ﻫـﻤﯿـﻦ ﺍﻻﻥ ﺩﻟﺘﻨﮕﺘــﻮﻧﻢ ...!


ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸـﺪ ﻣﻮﻗـﻊ ﺭﻓﺘـﻦ ﺧﺎﻃـﺮﺍﺗﺘﻮﻥ ﺭﻭ ﭘــﺎﮎ ﮐﻨﯿــــﺪ ﻭ ﺑﺮﯾــد
کاش...
این پست مال دوساله پیشه از سعید زبل
"الان بهش رسیدیم خیلیامون "
وقتایی که این جا میگذروندم و دوست داشتم خیلی زیاد
چ قدر خوش میگذشت ‌...(:
کلی شاخ بازی ‌ در میاوردیم و کل مینداختیم
قرار میذاشتیم بریم زیر پست بقیه و سر ب سرشون بذاریم
چ قدر تو کل کلا و دعواها پشت هم در میومدیم
یادش ب خیر ...یک گروه داشتیم با رها و هلنا و یوسف و مهدی
اسمش چی بود؟چی چی بکس؟
بهاره چ قدر از دستمون ناراحت شده بود ک‌تو گروهومون نبود
‌چقدر با سحر و آیسان بیدار بودیم و چرت و پرت میگفتیم تا صبح
چ قدر امیر حسین برام شاخ بازی در میاورد اما بعدش باهم رفیق شدیم
مهدی با این ک رفیق بودی اما بازم شاخ بازیتو داشتیاااا!!!! (:
یوسف ک همش برادر بود و حامی
این جا دوستای زیادی پیدا کردم ک الان از هیچ کدومشون خبر ندارم
دلم براتون تنگ شده خیلی خیلی زیاد
همین ...


------


--
منبع : Parsunit.com/social/saeedzebel
-
-
خدآییش چجوری انقد یوآش حرف میزنین؟:|
مـن کِ جآی تآرهـآی صوتی لوله هـآی صوتی دآرم
رفیقم کنآرم بآشه بهش سلـآم کنم:]
یکی از چندکیلومتر اونورتر میگه سلـآم عزیزم


--
#sara_:)
-

ماعینکی ها:)
-

#تا_انتها_بخوانید


سخنرانی فراموش نشدنی #ویکتور_هوگو در مجلس فرانسه
متن سخنرانی مذکور ترجمه استاد شجاع الدین شفا می باشد:


برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن جای کشیش در کلیسای خودش باشد
و جای دولت در مراکز کار خودش!
نه حکومت در موعظه مذهبی کشیشان دخالت کند و نه مذهب به بودجه و سیاست دولت کاری داشته باشد.


برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن همچنانکه قرن گذشته ما قرن اعلام تساوی حقوق مردان بود. قرن حاضر ما قرن اعلام برابری کامل حقوقی زنان با مردان باشد.


برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که در آن آموزش عمومی و رایگان، از دبستان
گرفته تا کلژدوفرانس، همه جا راه را به یکسان بر استعدادها و آمادگی ها بگشاید.
هرجا که فکری باشد کتابی نیز باشد.
نه یک روستایی بی دبستان باشد، نه یک شهر بی دبیرستان، نه یک شهرستان بی
دبیرستان!


برای پی ریزی جامعه ای بکوشیم که
در آن بلای ویرانگری بنام گرسنگی جایی نداشته باشد.
شما قانونگزاران، از من بشنوید که :


فقر آفت یک طبقه نیست، بلای همه جامعه است .بلای همه ی جامعه


رنجِ فقر رنج یک فقیر نیست، ویرانی یک اجتماع است.


فقر بدترین دشمن نظم و قانون است.

--


مشاهده پست‌های بیشتر