دانلود رایگان نرم افزار

Gimp
Gimp یک نرم افزار رایگان گرافیکی برای ویرایش عکس مشابه فتوشاپ است.
 
Inkscape
Inkscape یک نرم افزار رایگان طراحی vector مشابه Illustrator و Corel است.
 
Blender
Blender یک نرم افزار رایگان سه بعدی جهت ساخت انیمیشن و تیزر مشابه 3D-Max است.
 
Dia
Dia نرم افزار ساخت دیاگرام و فلوچارت مشابه Visio مایکروسافت می باشد.