دانلود رایگان نرم افزار

FileZilla
FileZilla نرم افزار قدرتمند انتقال فایلهای حجیم قابل کار با سرورهای FTP, FTPS و SFTP
 
WinSCP
WinSCP نرم افزار انتقال فایل در شبکه با 28 میلیون دانلود