دانلود رایگان نرم افزار

Task Coach
نرم افزاری که به کارهای عقب افتاده شما نظم داده و برنامه های شما را تنظیم می‌کند.
 
Rachota
Rachota نرم افزار قابل حمل مدیریت برنامه ها است.