دانلود رایگان نرم افزار

Buddi
Buddi نرم افزار قدرتمند و ساده مدیریت اقتصادی می باشد.
 
Grisbi
Grisbi یک بسته نرم افزاری ساده برای مدیریت مالی است.
 
JStock
JStock نرم افزار دسترسی به اطلاعات 23 بازار سهام در دنیاست.