آدم ها و حرف ها ـ حکایت و داستان کوتاه

حکایت ، داستان کوتاه ، آموزنده ، طنز ، متن زیبا


-
1.اگه میخوای راحت باشی کمتر بدون واگه میخوای خوشبخت باشی بیشتر بخون!
2.تا پایان کار از موفقیت درباره آن با کسی صحبت نکن!

3.برای حضور در جلسات حتی یک دقیقه هم تاخیر نکن!
4.قبل ازعاشق شدن ابتدا فکر کن که آیا طاقت دوری جدایی و سختی را داری یا نه؟؟؟

5.سکوت تنها پاسخی است که اصلا ضرر ندارد!
6.نصیحت کردن فقط زمانی اثر دارد که 2 نفر باشید!

7.در مورد همسر کسی اظهار نظر نکن نه مثبت نه منفی!
8.نوشیدنی های داخل لیوان ویا فنجان را تا آخر ننوش!

9.دراختلاف خانوادگی حتی اگرحق با تو است شجاع باش وتواز همسرت عذر خواهی کن!
10. برای کودکان اسباب بازی های جنگی هدیه نبر!

11. نه آنقدرکم بخور که ضعیف شوی ونه آنقدر زیاد بخور که مریض شوی!
12. بدترین شکل دل تنگی آن است که در میان جمع باشی وتنها باشی!

13. شخص محترمی باش وبدون اطلاع به خانه ومحل کار کسی نرو!
14. وجدانت را گول نزن چون درستی ونادرستی کارت رابه تو اعلام می کند!

15. موقع عطسه کردن حتما از دیگران فاصله بگیر واز دستمال استفاده کن ولی با تمام وجود عطسه کن!
16. عاشق همسرت باش تابهشت را ببینی!

17. کثیف نکن اگر حوصله تمیز کردن نداری!
18. بخشیدن خطای دیگران بسیار قشنگ است تجربه کردنش را به تو پیشنهاد میکنم!

19. همه جا از همسرت تعریف وتمجید کن حتی در جهنم!
20. با کارمندانت مهربان ولی قاطع باش!

21. غرورکسی رو نشکن چون مثل شیشه ی شکسته برای توخطر آفرین است!
22. عمل خلاف را نه تجربه کن نه تکرار!

23. لبخند مطب دکترها را خلوت می کند!
24. باشجاعت اقرار کن که اشتباه کردی!

25. هنر نواختن را یاد بگیرنواختن موسیقی در هیچ کشوری گدایی نیست!
26. هنگام صحبت کردن با دیگران به چشم آنها نگاه کن تاپیام وکلام تو را درک کنند!

27. کسی را که به توامیدوار است نا امید نکن!
28. برای کسی که دوستش داری در روزتولدش پیام تبریک ارسال کن!

29. اولین خیر باش!
30. باداشتن همسری خوب همه کس وهمه چیز را یکجا داری!

31. در دفتر ومنزل گل های زیبا داشته باش!
32. حسابداری و روشهای آنرا یاد بگیر!33. تزریق سرم وآمپول را یاد بگیر!
34. وارد سیاست نشو!

35. عمر مد کوتاه است!
36. به سفر و همسفر فکر کن!

تاندانی نمی توانی پس بدان تابتوانی