سوژه روز

سوژه روز


-

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سن 82 سالگی دار فانی را وداع گفت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در سن 82 سالگی دار فانی را وداع گفت.