-


-
-

درد ...
-
--
Image result for $
-

تمام زندگی وهستی ام فدای حسین


چرا بمانم اگر نیستم برای حسین


بگو به مرغ اجل روی بام مامنشین


که دوروزدگر مانده تاعزای حسین..
-
یه پتو قهوه ای داریم پنج سال بود نشستهبودیمش! دیروز دادیمش خشک شوییِ خوابگاه امروز که رفتیم گرفتیمش فهمیدیم اصلا قهوهای نیست ، سفیده
مشاهده پست‌های بیشتر