-


-
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
وقتى یه خـرمآ برمیدآرید و میگید خـدآ بیآمرزه، خـدآ سرشو از پنجره میآره بیرون و دآد میزنه:
فقط منتظـر تایید تـو بودم كه بیـآمرزم!:)--
#sara_:)
-
مشاهده پست‌های بیشتر