-

اگر دیوانگی نیست پس چیست؟ دلم هواتوکرده
اگر دیوانگی نیست پس چیست؟ دلم هوای توروکرده تک ستاره قلبم
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-

کی قبول داره؟؟؟؟
-
بکس اهنگ بگید بزارم پیشوازم


خسته شدم بسکه لیتو گوش دادم


--
پشتـ سایهـ هایـ چشمتـ...
فدایـ چشمتـ.
قصیدهـ پنهانـ استـ...
-
خودکاری که نمی نویسد
فندکی که روشن نمی شود
و آدمی که قدم می زند در تنهایی
تمام شده است...!

--
IV Band
-

چشماش خدای من چشماش...
مشاهده پست‌های بیشتر