جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : هر كس لطف بهار می خواهد، باید دشواری زمستان را تاب آورد
نام کاربری : AHMD
خانم مجرد ,
ساکن تهران
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
https://t.me/sayehay_ghalb


ایشاالله ب امید خدا تلگرام ازاد شد
عضو شید


--
/http://ahmd.parsunit.com/