جملات زیبا فلسفی

وقتی می گویید "متاسفم" به چشمان شخص مقابل نگاه کنید
نام کاربری : AHMD
خانم مجرد ,
ساکن تهران
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
پست مورد نظر پیدا نشد.