جملات زیبا فلسفی

یا درست حرف بزن، یا عاقلانه سکوت کن
نام کاربری : AHMD
خانم مجرد ,
ساکن تهران
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
پست مورد نظر پیدا نشد.