جملات زیبا فلسفی

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید
نام کاربری : J0KER


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
کرمانشاه ، کردستان ، ایلام و ایران تسلیت
امیدوارم یه روزی بیاد هیچ خونه بدون استانداردی تو کشور نباشه
روحشان شاد
--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEEP
CALM
دایایی در بن بست