جملات زیبا فلسفی

فردوسی : کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد
نام کاربری : Morvaridd
خانم , 14 ساله
ساکن ݕیہݜــــــــٺ
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺎﺭﻭ امتحان ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﻟﻄﻔﺂ ﻣﺎ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢامتحانﻧﮑﻦ :)


_ _ _