جملات زیبا فلسفی

امرسون : علف هرزه چیست؟ گیاهی است که هنوز فوایدش کشف نشده است
نام کاربری : Morvaridd
خانم , 15 ساله
ساکن ݕیہݜــــــــٺ
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
ﺧﺪﺍﯾﺎ ﻫﺮ ﺟﻮﺭ ﺻﻼﺡ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﺎﺭﻭ امتحان ﮐﻦ ﺍﻣﺎ ﻟﻄﻔﺂ ﻣﺎ ﺭﻭ
ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﻮﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢامتحانﻧﮑﻦ :)


_ _ _