جملات زیبا فلسفی

فکر کردن به گذشته، مانند دويدن به دنبال باد است
نام کاربری : Morvaridd
خانم , 14 ساله
ساکن ݕیہݜــــــــٺ
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
بابام میگفت:عشق کشکه...

منم گفتم:زندگیآشهکهبدونهکشک بی مزه ست...