جملات زیبا فلسفی

کاری که با هدف پول انجام شود، پول در نمی آورد
نام کاربری : Morvaridd
خانم , 15 ساله
ساکن ݕیہݜــــــــٺ
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

:)عاشقته