نام کاربری : Sadaf_Zni
خانم مجرد , 15 ساله
ساکن ݕیہݜــــــــٺ
شغل ¿¡
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-


تلفن_دختر بچه_اشتباه#
صدای زنگ تلفن – دخترک گوشی رو بر میداره
+سلام . کیه؟
-سلام دختر خوشگلم منم بابایی! مامانی خونه است؟ گوشی رو بده بهش!
+نمیشه!
-چرا؟
+چون با عمو حسن رفتن تو اطاق خواب طبقه بالا در رو هم رو خودشون بستن!
-سکوت
-بابایی ما که عمو حسن نداریم!
+چرا داریم. الآن پیش مامانه.
-ببین عزیزم. اینکاری که میگم بکن. برو بزن به در و بگو بابا اومده خونه!
+چشم بابا
چند دقیقه بعد...
+بابا جون گفتم.
-خوب چی شد؟
+هیچی.همینکه گفتم یهو صدای جیغ مامانم اومد بعد با عجله از اطاق اومد بیرون همینطور که از پله ها میدوید هول شد پاش سر خورد با کله اومد پایین. نمیدونم چرا تکون نمیخوره دیگه !!؟
-خوب عمو حسن چی؟
+عمو حسن از پنجره پرید توی استخر. ولی پریروز آب استخر رو خودت خالی کرده بودی یک صدای بامزه ای داد نگو! هنوز همونتو خوابیده!

-کدوم استخر؟ ببینم مگه شماره ****۰۹۱۲ نیست؟
+نه!
-ببخشین مثل اینکه اشتباه گرفتم:/