جملات زیبا فلسفی

باد مي وزد… ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي هم آسياب بادي، تصميم با تو است
نام کاربری : Zzeynab
خانم , 18 ساله
تحصیلات دیپلم دبیرستان ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...