جملات زیبا فلسفی

وقتی بازی را می بازی، خود را نبازی
نام کاربری : Zzeynab
خانم , 18 ساله
تحصیلات دیپلم دبیرستان ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-


یه روزی میاد
تو خونمون

کنار هم نشستیم...

یهو میبینیم
دختر کوچولومون

بااصوات نامفهومی

صدامون میکنه

میریم سمتش...

میبینیم دسته مبل گرفته
و
رو پاهای تپلش ایستاده

تو میری سمتش
بلندش میکنی...
میبوسیش...

میگی قوربون عروسک بابا بشم
ک بزرگ شده میخواد راه رفتن یاد بگیره
بعد دوتاییمون
دستاشو میگیریم
و میخوایم اولین قدمای زندگیشو
یادش بدیم...
چ روزی بشه اون روز
...
کیا منتظر همچین روزی هستن ؟--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...