نام کاربری : anise_mohammad
خانم متاهل , 19 ساله
ساکن URUM
تحصیلات دکتری و بالاتر ,~_~

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
بدبختی ینی دو روز بشینی سوالای مشترکِ استادا رو بخونی

بعد بری سرِ جلسه همونایی بیاد که مشترک نبود

آخه هر سوال ۶ نمره ؟


ننگ بر تو ای استاد