نام کاربری : anise_mohammad
خانم متاهل , 19 ساله
ساکن URUM
تحصیلات دکتری و بالاتر ,~_~

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

وقت خانوم تون داره درس میخونه ...
اینطوری باش حرف نزنید
تمرکزش از بین میره که هیییییچ
چیزایی ام که از صبح خونده یادش میره