نام کاربری : anise_mohammad
خانم متاهل , 19 ساله
ساکن URUM
تحصیلات دکتری و بالاتر ,~_~

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

میدونم مربوط به موضوع چالش نیس
ولی دیگه همین عکسو از دستم داشتم
حوصله نداشتم بشینم طراحی کنم


اما این عکس خاطره ی یه سفرِ خوبه :)
#راهیان_نور