شبکه اجتماعی پارس یونیت | ♔¥유❤ŁคƊ
 
 
نام کاربری : aram_a


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

در سرَت امروز بحثِ داغِ آغوشم نبود جمعه تعطیل است یا ما را زِ خاطِر برده ای؟!
در سرَت امروز بحثِ داغِ آغوشم نبود
جمعه تعطیل است یا ما را زِ خاطِر برده ای؟!