جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : فحش دلیل كسانی است كه حق ندارند
نام کاربری : armin0
آقا ,
شغل 21ماه حبس به جرم پسر بودن

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

(ineed you and i hate it)
*بهت نیاز دارم و از این متنفرم*