جملات زیبا فلسفی

برتراند راسل : در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است
نام کاربری : armin0
آقا ,
شغل 21ماه حبس به جرم پسر بودن

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

دنیای ما پر از دست هایی است که

خسته نمی شوند از نگه داشتن نقاب ها …

233