جملات زیبا فلسفی

گوته : کسی که دارای عزمی راسخ است ،جهان را مطابق میل خویش عوض می کند
نام کاربری : armin0
آقا ,
شغل 21ماه حبس به جرم پسر بودن

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

عکس نوشته سربازی غمگیت دلتنگی + متن و نوشته

تا قبل از اینکه برم سربازی فکر میکردم دو ساعت خیلی کمه

اما وقتی رفتم رو برجک دو ساعت وایسادم

فهمیدم دو ساعت هم خودش یه عمره

به سلامتی همه سربازا وعشقاشون …
بــه نــام خــداونــد حــکیــم (تنهایی)
هــمــه جــفــتــن مـا تــکیــم

دنیای این روزای ما