جملات زیبا فلسفی

باد مي وزد… ميتواني در مقابلش هم ديوار بسازي هم آسياب بادي، تصميم با تو است
نام کاربری : bengamen
آقا ,
ساکن شیراز
شغل ماشین سواری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

اینم از اناتومی سر کلاس


--
Image result for $