جملات زیبا فلسفی

فردوسی : آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود
نام کاربری : bengamen
آقا ,
ساکن شیراز
شغل ماشین سواری

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

بچمون داره تمرین ژِمناستیک میکونه


--
Image result for $