-
بدونِ شرح!
.
.
.
.
.
.


(جوجه هامم بعد یه هفته کشتم انداختم گردنِ پسر همسایه)

(از همون بچگی دیوثیت در درونم موج میزد)

دعوت شده توسط دخترم♥

ناموسا نخندید دگ

دعوت میکنم از هر کسی که دعوت نشده!


--

-
-

تقدیم
-

من و محمد ^_^ من که دوران طفولیت از یه جفت چشم تشکیل شده بودم :/


من و محمد ^_^ من که دوران طفولیت از یه جفت چشم تشکیل شده بودم

راستیه من
چپیه محمد# دعوت میکنم از خودمم و محمد امین
-

از طرف علیرضا دعوت شدم!
از طرف علیرضا دعوت شدم!

damnو mr mahdi رو دعوت میکنم :)
-
اگر بدنیا نمی آمدم هر یک از استخوانهایم از آن دیگری است؛
و شاید که آنها را دزدیده ام...
و فکر می کنم اگر من به دنیا نیامده بودم
شاید فقیر دیگری می توانست قهوۀ خود را بنوشد..
در این ساعت سرد هنگامی که زمین،
بوی غبار انسانی را می دهد و چنین غمگین است،
ای کاش می توانستم بر تمامی درها بکوبم
واز کسی، نمی دانم چه کس، تقاضای بخشایش کنم
و برایش نان های کوچک تازه بپزم
اینجا
در تنور قلبم

سزار والیه خو
مشاهده پست‌های بیشتر