-


-


عشق واقعی

تاریخ انقضا نداره
--
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KEEP
CALM
دایایی در بن بست-
اگر گرگ بودم
هنگام مرگ
چنین وصیت میکردم
پس از مرگم
پوستم را بسوزانید
تا هیچ شغالی
در پوست من
نقش بازی نکند.

--
IV Band
-
A

 ♥ چـــه♡   ♥حـالی♡    ♥مـیـده♡     ♥یــڪی♡      ♥انـقدر ♡      ♥دوسـت♡     ♥داشـتـه♡   ♥باشــه♡  ♥ڪــه♡ ♥بــقیه♡ ♥بهــت♡ ♥حسودی♡  ♥ڪڪـنن♡
♥ چـــه♡ ♥حـالی♡ ♥مـیـده♡ ♥یــڪی♡ ♥انـقدر ♡ ♥دوسـت♡ ♥داشـتـه♡ ♥باشــه♡ ♥ڪــه♡ ♥بــقیه♡ ♥بهــت♡ ♥حسودی♡ ♥ڪڪـنن♡


--
@ باتو بودن به همه دنیا می ارزه ...@
-


--

-
اگـــهـ تـو دوسـتـمـونـی مـنـم دو تـآ گـوش مـخـمـل رو کَـلَـمبــچـهـ زرنـگـ کـجـآ بـودی قـبـلـآ


هــنـو قـد خـورد و خـوراکـ تـو جـیـبـمـ هـسـتـپَـــــ بـزرگـــ مـیـشـم بـرا ـهـرکــی کـوچـیـکــم کــرد
#ـــــشــــــآیـــــــــــع
مشاهده پست‌های بیشتر