-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
بچه با خالش میره حموم میگه خاله این چیه:


خالهه میگه جای تبره
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

بچه میگه صاف خورده تو کـُ* ت
-
تصویر مرتبط


--
.
.
.
یا هیچکس نمیتونه انجامش بده
یا منم میتونم
مشاهده پست‌های بیشتر