-
یکی نیس مار از تنهای دراره؟؟
-

جنتی:)
-

چوب خدا  شاید همان بغض باشد  که دخترت سالها بعد میخورد...  و تو در عمق چشمانش  خاطره تلخ رفتنت را میبینی...  تو را نمیدانم اما...  من به آن خدایی که آن بالاست  عجیب معتقدم
چوب خدا شاید همان بغض باشد که دخترت سالها بعد میخورد... و تو در عمق چشمانش خاطره تلخ رفتنت را میبینی... تو را نمیدانم اما... من به آن خدایی که آن بالاست عجیب معتقدم


--

-
نتیجه تصویری برای پست دپرس
-
--
گفتم خدایا بگیر از من هر آنچه را که مرا از تو میگیرد!!!!!!! ندا آمد گوشیت را بده
--
منبع : Parsunit.com/social/kabootaredelshekasteh
مشاهده پست‌های بیشتر