جملات زیبا فلسفی

حاصل عشق مترسک به کلاغ، مرگ یک مزرعه است
نام کاربری : nymphobaby
خانم مجرد , 18 ساله
تحصیلات زیر دیپلم ,ریاضی فیزیک

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
52
-مَگه نِمیدونِستی؟

-پَنگئونا پَرواز میکُنن

-آدَم بَرفیا هیچیوَقت آب نِمیشَن

-تو سینِما وَقتی فیلمْ تموم میشه تازه چـِراغارو خاموش میکُنن

-تابِستون کِه میشه هَوا سَرد میشه

-جُغدا شَبا بیدار میمونَن کِه واسه بچَه ها داستان تَعریف کُنَن

-تُو غَذا هَـرچی بیشتر نَمک بریزی شیرین تَر میشه

-چایی رو داغ بُخوری خُنَک میشی

-آفتاب که غُروب میکنه تازه صُبـح میشه

یعنی واقعا نمیدونستی اونی ام که رفته برمیگردع:}

http://www.hammihan.com/users/users2016/status/thumbs/thumb_HamMihan-201624363319468167281480588518.137.jpg


--
گُفتم دوسِت نَدارَمـ
وَلیـ چِشمامـ گَند زَد:)

"IV band"