جملات زیبا فلسفی

یا درست حرف بزن، یا عاقلانه سکوت کن
نام کاربری : tara1460


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
سلام دوستان
یه سوال
شماهم مدتی وقتی میخواستین بیاین اینجامشکل داشتین؟
تازه بازشده یاخیلی وقته؟؟؟--
کتاب مقدس آدم برفی تنهایه آیه داره...هیچوقت دلگرم نشو....!!!