جملات زیبا فلسفی

گوته : کوشش اولین وظیفه انسان است
نام کاربری : tarkibia3karbarieghadimi
آقا مجرد , 111 ساله
ساکن جایی به نام ژولیده آبآد☻
شغل دارو میسازیم☻

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
اینم یه تی شرت تویِ یه فروشگاه تو اندونزی


قیمتش حدود 40 دلاره حالا بگذریم از قیمت


بحث من اینه
اگه زود تر می فهمیدم


می تونستم با فروشِ زیر پوش های بابام میلیونر بشم
.
.
.
.
.
.--
بچه بودم یه بار دوستم اومد خونمون
یوهو مامان بابام دعواشون شد
قیافمو که دید دستشو گذاشت رو گوشش گفت
نگران نباش من هیچی نمیشنوم ،هنوز رفیقیم

A.M