جملات زیبا فلسفی

تولستوی : محبت همه چیز را شکست می دهد و خود شکست نمی خورد
1/4
نام کاربری : troll
آقا مجرد ,
تحصیلات زیر دیپلم

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

صدقه هفتاد نوع بلا را دفع میکند !