جملات زیبا فلسفی

ما ندرتاً دربارۀ آنچه که داریم فکر می‌کنیم؛ درحالیکه پیوسته در اندیشۀ چیزهایی هستیم که نداریم
1/4
نام کاربری : troll
آقا مجرد ,
تحصیلات زیر دیپلم

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

معاون نخست وزیر کره ‌شمالی به دلیل ظاهری یأس‌آور و سرخورده در یک مراسم، محکوم و تیرباران شد  منبع:bbc
معاون نخست وزیر کره ‌شمالی به دلیل ظاهری یأس‌آور و سرخورده در یک مراسم، محکوم و تیرباران شد منبع:bbc