جملات زیبا فلسفی

شجاعت یعنی : بترس، بلرز، ولی یک قدم بردار
نام کاربری : yalda123456789
خانم مجرد , 15 ساله
ساکن اسمون
شغل نوازنده خیابونی
تحصیلات زیر دیپلم

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-

[من هرچه بیشتر دنیا را مى شناسم، از آن ناراضى تر مى شوم]

_
هر روز نظرم در مورد بى ثباتى انسان ها بیشتر مى شود، و اطمینان پیدا مى كنم كه نباید به ظاهرِ خوب آدم ها اطمینان كرد.خ ف ه گ ی

--
روزگاری شد و کس...
....مرد ره عشق ندید