-

فروش انواع میز ویبره با کیفیت عالی و قیمت مناسب در ابعاد مختلف
فروش انواع میز ویبره با کیفیت عالی و قیمت مناسب در ابعاد مختلف


--
hunam artificial stone
yasha bagheri
http://www.nanosil.co
-

وقتی جفتتون اولین باره که لب میگیرید....دماغ همو که به فنای عظمادادین که...
وقتی جفتتون اولین باره که لب میگیرید....دماغ همو به فنای عظمادادین که...
-
!!!
با چه سلاحی کشتیش که اینجوری مرده؟


** بیتفاوتی
-

دو وظیفه اصلی ﺻﺪﺍ ﻭ ﺳﯿﻤﺎ را نام ببرید؟

-1 ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯن هاﯼ ﺑﺎ ﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ میان تماشاگرای فوتبال و والیبال


-2 ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻥ ﺯن هاﯼ ﺑﯽﺣﺠﺎﺏ ﺩﺭ ﺭﺍﻫﭙﯿﻤﺎﯾﯽ 22 ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺭﻭﺯ ﻗﺪﺱ و انتخابات
-

تمام سال بی تو پر از سوز زمستون ..!


--
از بدی کردن باید بیشتر ترسید تا بدی دیدن ...!

-


آقای جونز چند روز تعطیل در پیش داشت ، پس با خود گفت : با قطار به کوه می روم. او بهترین لباسهایش را پوشید، کیف کوچکی برداشت، به ایستگاه رفت و سوار قطار شد. او کلاه زیبایی به سر داشت و اغلب در طول سفر سرش را از پنجره بیرون می آورد و کوهها را تماشا می کرد تا این که باد کلاهش را برد.


آقای جونز به سرعت کیف کهنه اش را هم برداشت و از پنجره به بیرون پرت کرد.


بقیه مسافران داخل قطار به او خندیدند و از او پرسیدند : آیا کیفت می خواهد کلاه زیبایت را برگرداند ؟


آقای جونز جواب داد : نه، در کلاهم نام و نشانی ندارم ولی در کیفم دارم. هر کسی که هر دوی آنها را نزدیک هم پیدا کند، کیف و کلاه را برای من خواهد فرستاد...


--
مشاهده پست‌های بیشتر