جملات زیبا فلسفی

ژان ژاک روسو : در مقابل همه چیز می توان مقاومت كرد جز نیكی و خوبی
نام کاربری : AIDAoOo
خانم مجرد ,
ساکن ‌A1
تحصیلات زیر دیپلم

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!