جملات زیبا فلسفی

اندیشیدن به پایان هر چیز، شیرینی حضورش را تلخ می کند. بگذار پایان، تو را غافلگیر کند، درست مانند آغاز
نام کاربری : AIDAoOo
خانم مجرد ,
ساکن ‌A1
تحصیلات زیر دیپلم

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید

اطلاعات این صفحه تنها برای دوستان قابل نمایش است!