نام کاربری : Amk
خانم , 16 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

#چالش


--
-
کیا ب موبایل و تکنولوژی و


این چیزا سرو کار دارن؟


واقعا اگ کسی میدونه از کمک


کردن دریغ نکنه


بیاین پی وی لدفا


--
-


--
-
D:

D:


--
-


Chu!! یه بار معلم دینیم گـᓅـتم:
Chu!! آᓆـا مگه شیطان وᓆـتی به آدم سجده نڪرد از
Chu!! بهشت بیرونش نڪردن؟
Chu!! گـᓅـت:بله درسته
Chu!! گـᓅـتم:خوب پس چجوری بعدش اومد تو بهشت
Chu!! آدم و حوا رو گول زد ڪ اون سیب رو خوردن

Chu!! یڪم مڪث ڪرد و بعد گـᓅـت:دو نمره ازت
Chu!! ڪم میڪنم
Chu!! ڪه دیگه گوه زیادی نخوریniniweblog.com--
-
خستتون نمیشه اینجا عایا؟


--
مشاهده پست‌های بیشتر