نام کاربری : anise_mohammad
خانم متاهل , 18 ساله

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-

شاید دایناسورها از ما اهلی تر بودن، کسی چه میدونه؟ :)


شاید دایناسورها از ما اهلی تر بودن، کسی چه میدونه؟
-
...

و بـعد از لا الـه الا اللـه اذانِ امشـب
داستـان رنـگِ تـازه ای میگـیرد !
میشـود قصـه ی صـــــبر
میشـود غـــــصه ی شـــــب
میشـود غــــــمِ بی پنـاهـی و آوارگـی ..

میـشود ;
بـابـایـم کـو ؟ ...
عـمـویـم کـو ؟ ...


و

امــان از دلِ زینـــــب ... !...
-

حقیقت آن است که حسین (ع)
تشنه ی جرعه ای معرفت ماند و دلش
مجروحِ مردمی بود ڪه آبِ معرفت و مردانگی را
بر رویِ او بستند...

درحقیقت حسین (علیه‌السلام)
مجروحِ تیر های خودپرسی و حرص طمع بود
و زخمیِ خنجری که با دل های سنگیِ شان
تیز شده بود.
حقیقت آن است ڪه او
دلشکسته ی مردمی بود که خود را
ارزان به این دنیای بی ارزش فروختند
و چیزی را خریدند که هیچ نبود!
در حقیقت امام حسین
از گرمای سوزان قلب های بی رحم آنان رنجور بود ...

نه آفتابی که شعله های اَشکش
زمین کربلا را سیراب کرده بود.
حقیقت آن بود که امام
در آن روز هزاران هزار دل های چرکین
در مقابلش صف آرایی می ڪردند
دل هایی ڪه از عفونتِ هوی و هوس
به گند آمده بودند و عطر پر نور حق را
در سیاهی خود می‌بلعیدند ...

حقیقت چیزی نبود جز زیبایی!
ڪه هزار سال بعد تمام جهان
هنوز هم اسم تو را به نیکی یاد می ڪنند!

و حقیقت آن شد که پیروز این رویداد
کسی جز حسین، فرزند علی(ع)، نبود
و تاریخی ڪه اینبار ثابت ڪرد تنها فاتحان
آن را نمی نویسند!

و از آن همه دل های سیاه
نفرین و لعن مانده و از خونِ حسین(علیه‌السلام)
پرچم انسانیت و حق گرایی...
حتی اگر به قیمت از دست دادن جانت باشد!


#عرفان‌دادمهر-

حسین ...
-
امسال پاییز؛

دست به دامن باران و خیابان نمی شوم ...


تو را بهتر از "حسین" از که طلب کنم؟! ......

-

:)


پاییـــــز آمـده سـت که خـود را ببـارمت
پاییــز نامِ دیـگرِ "مـن دوسـت دارمـت "

بـر بـاد میـدهـم همـهِ بـودِ خویـش را
یعنـی تـو را بـه دسـت خـودت میسـپارمـت

پاییـــــزِ مـن، عزیـزِ غـم انگیـزِ برگـریز !
یـــــک روز میرسـم ... و تـو را می بـهارمـت ‌!#سید مهدی موسوی


مشاهده پست‌های بیشتر