-


-

:)↓

مامانم خیلی زن خوبیه!
از اون خوبا که بابام دوست داره و هی قربونش میره و هی دورش میگرده!
چند سال پیش یه روز داداش بزرگم اومد و گفت عاشق شده!
می گفت طرف یه دختر خیلی خوبیه !
از اونا که تو دانشگاه جز نمره اول هاست!
از اونا که ته منطقن و میشه یه عمر زندگیو باهاشون ساخت!
از اونا که حرف نمیزنن هرجا و هر چیزیو
نمیگن!
خلاصه اینکه خیلی دختر خوبیه!
وقتی اینارو تعریف می کرد داداش کوچیکم اخماش تو هم بود!
وقتی ازش پرسیدم چته ...با حرص گفت ،خب آخه چه جوری میشه عاشق همچین دختری شد؟؟!!
یه هفته پیش واسه همین داداش کوچیکم رفتیم خواستگاری ...
دختری که با سینی چایی اومد داخل ،شیطنت از چشاش میریخت بیرون!
بوی عطرش کل اتاقو گرفته بود ...
از اون دخترحاضر جوابا بود که اگه تو یه جمع بود صدای قهقهه اش همه جا پخش میشد!! که دل داداش کوچیکه منو باهمون نگاههای دلرباش برده بود ...
داداش کوچیکم میگفت خیلی دختر خوبیه !!
میدونی...
خوب آدمها باهم فرق میکنه!
مردم به خوب بابام میگن ،آپدیت نشده!
مردم به خوب داداش بزرگم میگن از دماغ فیل افتاده !
مردم به خوب داداش کوچیکم میگن قرتی !
از من میشنوید
بگردین دنبال خوب خودتون ...
با خوب خودتون زندگی بسازین و زندگی کنین ،
نه خوب مردم که آمار طلاق رو روز به روز نخواین ببرین بالا!
نه داداش من میتونه با یه زن مثه مامانم به تفاهم برسه!
نه بابام میتونه کنار دختر مورد علاقه داداشم آرامش داشته باشه!
بچسبین به خوب خودتون ،حتی اگه از نظر بقیه
خوب نباشه!!:)


-
:((
[برام مهم نی نظرت ...
وقتی
بودنت...
عَ دو متری ضرره]
-
مهندس نیستم ولی مهندسانه تو را بلدم


#مهندس_من_روزت_مبارک :)
-
خوش آمد گویی!

[پیام خودکار شبکه اجتماعی پارس یونیت]
-
i061_untitled.png
یه زمانی این جا آدم بلاک میشد--
4pqr_images.jpg
مشاهده پست‌های بیشتر