جملات زیبا فلسفی

چارلي‌ چاپلين : وقتي زندگي 100 دليل براي گريه کردن به تو نشان ميده تو 1000 دليل براي خنديدن به اون نشون بده
1/4

نتایج زنده فوتبال
صدای بعد گل زدن فعال باشد

نام کاربری : Ramiiiiiin
آقا مجرد ,
ساکن .............
شغل .............

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-


-


-


-


-


-


مشاهده پست‌های بیشتر