جملات زیبا فلسفی

اگر مثل گاو گنده باشي،مي دوشنت، اگر مثل خر قوي باشي،بارت مي كنند، اگر مثل اسب دونده باشي، سوارت مي شوند... فقط از فهميدن تو مي ترسند
نام کاربری : Roya_8


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
D:|
,Kiss me"
.Like you do not need air
,Hold me
.Like you do not let go
,Love me
"Like you would die without me


--
-
D:

D:


--
-
--
-

#منو پسرمD:


--
-
D:|
سِنی نَدارَد عاشِقی کَردَن
فَرقی نَدارَد کودَکی،پیری...
هَروَقت زانو را بَغَل کَردی
یَعنی تُو هَم با عِشق دَرگیری..!


--
-
D:

D:


--
My heart only beats for him
http://goli88.persiangig.com/image/Smilies/icon_redface.gif
مشاهده پست‌های بیشتر