-
A freshly frosted rose
Starry summer skies
Tasting a glistening snowflake
Singing acappella of love
The twinkling of a million
Billion stars
A RAINBOW soaking up a perfect
Sunset..

This is the poem for you.
-
-
با دست بسته گره باز میکند

بابا همان مخفف باب الحوائج است
Related image
-


-

شلوار جین ZARA1548 _ کد ۴۳۳۹
-
یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های پژوهشگران و دانشجویان در انجام کار پژوهشی خود (چه مقاله و چه پایان نامه) یافتن منابع مرتبط و خوب است. مخصوصاً پژوهشگران تازه کار اصلاً نمی‌دانند برای یافتن منابع خود باید از کجا شروع کنند و چه کاری باید انجام دهند. بسیاری از اساتید نیز در آغاز رهنممودهای کلی و مبهمی به دانشجویان ارایه می‌کنند و از آنها می‌خواهند حتماً در نوشتن کار پژوهش از مقالات خوب و منابع جدید استفاده نمایند. در این مطلب قصد داریم یک روش ساده برای دسترسی سریع به منابع مرتبط با پژوهش را برای پژوهشگران و دانشجویان بیان کنیم (بیشتر بخوانید: چگونه از یک مقاله برای نوشتن پایان نامه استفاده کنیم؟).یک روش ساده برای دسترسی سریع به منابع مرتبط با پژوهشوقتی موضوع پژوهشی انتخاب می‌شود یقیناً سابقه پژوهشی یا ادبیات پژوهشی خاص خود را در بین پژوهش‌های قبل‌تر دارد. این پژوهش‌ها منبع عظیمی می‌توانند برای یک پژوهشگر باشند تا در نگارش کار خود از انها استفاده نماید.
سایت چاپ مقاله و پذیرش مقاله اوج دانش را مشاهده کنید
مشاهده پست‌های بیشتر