نام کاربری : TaNhAii


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-


-

ســال نــوتـون مبـــارک..
امیــدوارم سال خوبی داشته باشین پر از شادی وسلامتی
-


-
-
زندگی باید کرد گاه با یک گل سرخ، گاه با یک دل تنگ گاه باید رویید، در پس این باران گاه باید خندید، بر غمی بی پایان... زندگی را با همین غم ها خوش است با همین بیش و همین کم ها خوش است زندگی را به خوبی باید آموخت اهل صبر و غصه بود...
-
در ماه رمضان چند جوان پیر مردی را دیدند که یواشکی غذا میخورد
به او گفتند ای پیر مرد مگه روزه نیستی ؟
پیرمرد گفت چرا روزه هستم فقط آب و غذا میخورم
جوانان خندیدند و گفتند واقعا ؟
پیرمرد گفت بلی ، دروغ نمیگویم ، به کسی بد نگاه نمیکنم ، کسی را مسخره نمیکنم ، با کسی با دشنام سخن نمیگویم ، کسی را آزرده نمیکنم ، چشم به مال کسی ندارم و ...
بعد پیرمرد به جوانان گفت آیا شما هم روزه هستید ؟
یکی از جوانان درحالی که سرش را پایین نگهداشته بود به آرامی گفت خیر ما فقط غذا نمیخوریم
مشاهده پست‌های بیشتر