جملات زیبا فلسفی

گوته : کوشش اولین وظیفه انسان است
نام کاربری : Zzeynab
خانم , 18 ساله
تحصیلات دیپلم دبیرستان ,تجربی

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-


--
به سلامتی لبخندی که نمیذاره همه حال داغونت رو بفهمند...
-


--
به سلامتی لبخندی که نمیذاره همه حال داغونت رو بفهمند...
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
-


--
شماگرچه واژه محترمی است؛ولی " تــــــــو" شدن لیاقت می خواهد...
مشاهده پست‌های بیشتر