نام کاربری : _FreeMan_
آقا مجرد ,
شغل چـی چیـه ؟
تحصیلات دیپلم دبیرستان

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
همیـن کوچـولو با 2سال سن
دهن دلِ منو سرویس کرد1xzp_photo_2017-04-28_23-58-12.jpg
-
تقـدیــم بـه آنـان کـه بـرای موفقیـت
دنبـال یک تلنگـر هستنــد


innx_photo_2017-04-27_14-04-25.jpg
-
کـاش خـدا بهـم یـه دختــر بـده
بجــای اذان گفتـن توی گوشش
اون قسمت از شعر حافظ رو بخونم که میگه :

دنیــا وفــا نــدارد ای نـــور هــردو دیـده ...


fjld_1425377024940579.png
-
چشــم بـه راه دخترکـی بـاش
کـه معنـای خستـگی هایت را
از پشـت تمـام تظاهر های مردانه ات بفهمد !
دخترکی که
تمام کوچه خیابان هارا دوتا یکی کند
تا زود تر از تو به خانه برسد
آراستــه کنـد خـودش را :)
خـانه را ...
و بـوی این طراوت قبل از ورود
به مشـامت برسد !
دخترکی که گریه ها و خنده هایش
تنها در آغوش تو ریخته میشود !
بی قرار قدم هایی باش
که تمام شهر را آگاه میکند
از زن بـودنش
از عاشق بـودنش !!
از عشق بـودنش !
غرورت را بگذار برای غریبه ها
بگذار وقتی با تمام مسئولیت ها و خستگی های روزانه اش
یک فنجان چـای دست تو میدهد
از زبانت بشنود
که چقدر که چقدر که چقدر
در چشمان تو خواستنی ست
و چقدر برایِ توست
تنهــا تــو !


uwt_4cf17d2bedc9527838f8c77d1f2f5fb7.jpg
-
+مـن چـون کنـار تـو بـودم اصلا نصفِ فیلمـو نفهـمیـدم !!
-کــدوم فیلــم ؟؟!


zwv2_62ad1f79b87dc270d4bdb8691e5e781b.jpg
-
روز
اولین قهـرمان پسـر
اولیـن عشـق دختـر
مبـارک


37w0_photo_2017-04-10_15-43-09.jpg

سـومیه :(
مشاهده پست‌های بیشتر