نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-من اهلِ تجربه ــَم و جایِ تو تو خونه

درسی که میخونیم ما چاپِ خودمونه

یادم نده که میرم اون رویِ ماهتو نشونه


من أ توو تاریکی تیر میزنم

گوشامو میگیرم بِم دیکته نَگَن

أ جنسِ این الکی هیشکی نیس این طرف

ما خودمونیم و حال میکنیم این ریختی فقط


#ــــشــــآیــــع
-قدر دنیاتو بدون
نذار بگذره نرمال و یه جور
شاید روت فشار باشه و مجبور باشی
باید شُل کنی فک کنی درمونگاهی
آخه این بهتره به نفعمه زندگی#تـیــکــ تـــآکـــ
-

خــــآطــــرآتـــ تـــو از یــــآدِ مــــن نـــمـــیــــرهـــ


کـــســــی دیــــگــهـــ عـــشـــق و یـــآد مــــن نــمــیــدهــــ


مـــرور مـــیـــکـــنــم مـــن خـــآطــــرآتـــو


تـــآ دلـــم بـــگـــیـــرهــــ یــــآ دلـــم بـــمـــیــرهـــ


#دآیـــــآن-

یـِکـــی هـــَس اون بـــآلـآ


کــهــِ خــآلِـــصــآنــهـِ بــآهــآتــهــِ


پَــ بـِگـذَر کــهــِ دیــرهــِ وآســـهــِ رسـیــدَن بــهــِ آرآمــِش


دِلِتــو پَس بِگــیــرو بُــرو سَــمــتــَ اَبــرآ


تــو هـَم بـــآَش مِــثـــِ اون یــهــِ بـــآغــِبـــونِ تــَنـــهـــآ


#T-DEY
-تـــآ بــودی بـآ مـــن آروم بــودم مــیـدیـدم مـآهـ و تـو نـگـآهــتـ

شــکـر مـیـکـردم خـدآرو از ایـن کـهـ هـمـهـ چـی رو بـراهـهـ

تــو بـودی کـهـ بـآ بـودنـتـ خـآطـرآتـ خـوبـ سـآخـتـی وآسـم

تـــآ بــودی بـآ مـــن آروم بــودم مــیـدیـدم مـآهـ و تـو نـگـآهــتـ

رفـتـی نـیـسـتـی پـیـشـم امـآ شـکـر خـدآ کـهـ خـوبـهـ حـآلـتـ#امــیــر خــلــوتـــ
-خــدآرو دآرم تــــو بـآوَرَم


پـَس اَز کُــلِ دُنــیـآ پــولـدآرتـَــرَم

بـآ ایـنـکـهـِ قَـلـبَـم اَز رَسـمِ زَمــونـهـِ عـآصـیـهـِولـی رآهـِ زنـدگـی رو بـآ قُـدرَتـ مـیـرَم

لَـبـخَـنـد رو لَـبـآمـهـِایـنـجـوری کـآمـِل و مُـحـکـَم مـیـشَـم...


#امیر خلوت--من
مشاهده پست‌های بیشتر