نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
:)
-
اگـــهـ تـو دوسـتـمـونـی مـنـم دو تـآ گـوش مـخـمـل رو کَـلَـمبــچـهـ زرنـگـ کـجـآ بـودی قـبـلـآ


هــنـو قـد خـورد و خـوراکـ تـو جـیـبـمـ هـسـتـپَـــــ بـزرگـــ مـیـشـم بـرا ـهـرکــی کـوچـیـکــم کــرد
#ـــــشــــــآیـــــــــــع
-
احــتـیـآج بـهـ هـیـچـکـدومـتـون نـی

چــون ـهـمـهـ بـلـآ اسـتـفــدهـ تـو پـوشـهـ مـونـدیـن

تـآ دیـدی سـود تـو بـآزآر فـروشـتـون نـیـسـتـ

مـآرو پـلـهـ کـردیـن خـودتـون رو بـورس بـمـونـیـن

#ــــشــــآیــع>>بــگـــو بــهـــ درکـــــ
-


دانلود آلبوم گروه اپیکور به نام جمعه شب

ــــشـــآیــــع>>بـــگـــو بــــهــــ درکـــــــ


ـــــصـــآدق>>کــمــبـــود

-

اعظم
-پَـــــ بـِکـِش بـیـرون

در بـــیـآ از ایـن اوضـآعــی کـهـ تـلـپی تــوش

بـریــز بـریـم یـهـ جـآ کـهـ یـهـ اپـسـیـلـون غـم نـی

ایـن حـآلِ عـنـ و بـکـش سـیـفـون روش آرهـ

بـرس بـهـ هـر چـی کـهـ دلـتـ دوسـتـ دارهـ

حــرفِـ خـودتـ بـهـ گـوشِـتـ گـوشـوآرهـ

بـدونِ تـرس بـدونِ پـشـتـوآنـهـ

بـآ لـآخـرهـ یـهـ روز تـو مـشـتـآمـهـ

صـد در صـدـــــشـــآیـــع>>گـــنــــگـــــ
مشاهده پست‌های بیشتر