نام کاربری : amir_h021


قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-من اهلِ تجربه ــَم و جایِ تو تو خونه

درسی که میخونیم ما چاپِ خودمونه

یادم نده که میرم اون رویِ ماهتو نشونه


من أ توو تاریکی تیر میزنم

گوشامو میگیرم بِم دیکته نَگَن

أ جنسِ این الکی هیشکی نیس این طرف

ما خودمونیم و حال میکنیم این ریختی فقط


#ــــشــــآیــــع