جملات زیبا فلسفی

پایداری در هدف راز موفقیت است
نام کاربری : ana15
خانم نامزد , 15 ساله
تحصیلات زیر دیپلم

قابلیت تشخیص شباهت روانشناسی
توسط این کاربر غیرفعال شده است
-
1479404871342.jpg


⇍حذف ڪردنِ بـ؏ـضیا از زندیگیمون


[جزء واجباٺہ]↻⇓


نباس بہ ٺٔاخیرش انداخٺ⇏✋--
TARHIM
-
thumb_HamMihan-20165272314905048471481808362.5975.jpg

ڪاش "دنیا" طوری بود

ڪه هیچکس به ڪسی

" نیاز" نداشت

اونوقت ادمها

"مطمئن" میشدن

ڪسی ڪه

"سراغشون" رو میگیره

"دوسشون" داره"

نه "ڪارشون ..--
TARHIM
-
IMG_20161220_164200.jpg
#کاش میشد ، دستِ #آمدنت را #گرفت
و #پا گذاشت
بر رویِ هر چه #رفتن است
آنوقت #من و #تو
در کنارِ هم #میخندیدیم
به #آنهایی
که میگفتند ، هـر #آمدنی یک #رفتن دارد


----
-
500x624_1481432676974315.jpg

#تــــــــــــو ﮐـــــﻨــﺎﺭﻡ ﺑـــﺎﺵ ...
ﻣـــــﻦ ، ﺗﻤـــﺂﻡ ﺷــﺐ ﻫـــﺎ ﯼ ﺍﻣــــﺮﻭﺯ ﺭﺍ ﺗــــﺂﺏ ﻣـــﯽ ﺁﻭﺭﻡ
ﺑــﻪ ﺍﻣﯿـــــــــﺪ ِ#صبحـــــــــــــی ﮐـــــﻪ ﭼﺸـــــﻤـﺂﻧـــﻢ ﺑـــﻪ ﺭﻭﯼ " #تــــــــــــــــو " ﺑـــــﺎﺯ ﺷـــــــﻮﺩ .......
#دوستــــــــ دارم #تـــــــو بـاشــی و #مـــــن ...
قــــدم بــه قـــدم #فــــــــدایت شــوم ...
تو باشی مـــن، از لحظه های #دلتنگـــــــی جلو می زنم ...
به تمام درهای بسته ,دهن کجی می کنم،
به بن بست ها به خیابان هایی همه با یک نام ...
دوســـت دارم تــو بـاشـی و مــن نشانی ها را #گـــــــم کنم!
راه #خــــآنه را هم ندانم تا همه بفهمند برای مـــــن""
کم حواس خــــانــه آن جـاســت كـه #تـــو بـــاشـــی ...
و مــــن قــــــدم بــه قــــــدم فــدایــت شـــوم ... ...!
--
-

تو #دوستم #داری و من هم #دوستت #دارم
این را کجا #پنهان کنم ؟!
#چشم همه #شور است
گفتم اگر #تقدیر برگردد
چه #خواهد شد ؟!
گفتم اگر روزی #تو را ... گفتی بلا #دور است

thumb_HamMihan-201624464912223624261481962127.44.jpg


--
TARHIM
-
#دلتنگی‌ را باید #گفت
حتـی اگـر #طـوری به جــان #خــودت و واژه‌ ها #بیفتـی
که #مردم فکر کنند #دیوانه‌ ای
‎و #دوست #داشتن را باید گفت
حتی اگر #مردم فکر کنند #دیوانه‌ ای هستی‌
که از شدت #دلتنگی
به جان #خودت و #واژه‌ ها افتاده‌ ای
‎آه ای #آرزوی لحظه لحظه‌ های من ‎بارِ دیگر #خطابم کن

IMG_20161221_231805.jpg

--
TARHIM
مشاهده پست‌های بیشتر