جملات زیبا فلسفی

شکسپیر : ما از جنس رویاهایمان هستیم
نام کاربری : armin0
آقا مجرد , 19 ساله
ساکن زاهدان سیتی
شغل تـــنـــهـــا پـــرســــه زدن تـــوکـــوچـــه هــای جــــهــــنــــم@
تحصیلات دیپلم دبیرستان ,انسانی

برای تشخیص شباهت روانشناسی خود
و این کاربر وارد پارس یونیت شوید
-
پسرا دنیای عجیبی دارن!سلامتی دوش گرفتن های ۵ دقیقه ایشون...سلامتی قدم زدن های نصفه شبشون تو خیاب


پسرا دنیای عجیبی دارن!


سلامتی دوش گرفتن های ۵ دقیقه ایشون...


سلامتی قدم زدن های نصفه شبشون تو خیابون...


سلامتی اشک هایی ک فقط تو تاریکی حق ریختن دارن...


سلامتی زانوهاشون ک همیشه بغلشون بودن...


سلامتی لحظه ی خجالتشون وقتی میخوان از بابا پول بگیرن...


سلامتی تنها موندنای چند روزشون تو خونه وقتی همه با همن...


سلامتی تلفن حرف زدنای ۱۰ ثانیه ایشون با بابا...


سلامتی لحظه هایی ک بغض تو گلوشون داره میترکه ولی نباید بباره چون زشته واسه مرد...


سلامتی ساعت های خوابشون ک اگه ۵ دقیقه دیرتر بلندشن،با لقد بهشون میفهمونن سرکارت دیر شده...


سلامتی غرورشون ک زیاد زیر پا میره ولی دم نمیزنن...


سلامتی عمرشون ک با سیگارو قلیون زودتر تمومش میکنن...


سلامتی دوسال دوریشون از همه تو سختی و غربت..


سلامتی سگ دو زدناشون برای یه لقمه نون بی منت..


سلامتیشون ک نه تنها کسی نیس نازشونو بکشه بلکه باید ناز معشوقشونم بکشن...


سلامتی همه مردا نه نرا...


سلامتی ریشای بلندشون که بیریختشون میکنه ولی حال زدنشو ندارن...


بعضی وقتا باید گف میم مث مرد...


سلامتی همه داداشیا....


سلامتی داداشیای خودم m*.m*.m*.f
-
عکس و تصویر اگه باشه کمه.


اگه باشه کمه.
-
عکس و تصویر چقدر خسته ام..... خســته از تـــقـــدیـــــر...... خسته از دلــــهره آیــنــده....... خسته از شرایطی که بــهــتــر ...


چقدر خسته ام.....

خســته از تـــقـــدیـــــر......

خسته از دلــــهره آیــنــده.......

خسته از شرایطی که بــهــتــر نمیشه......

خسته از سرنوشتی که رقـــــم خورده.....

خسته از انتظار بهبودی که بی گمان حاصل نمی شه .....

خـــــســـــتـــــه ام ...

بــــــی نـــــهـــــایـــــت خـــــســـــتـــــه
-
عکس و تصویر


حـــ ال مــ ن خـــوبـــست امـــــا


بــــا تـــو بـــهـــتـــر مـــیـــشـــوم
-تنهایــے ایלּ نیست ڪـــہ هیچڪــ๛ اطراـ؋ـــت نباشـــه!
ایלּ نیســـت ڪـہ با ڪســے

בوست نباشـــی!

ایלּ نیســت ڪــــہ آـבمــے گوشـہ گیر و منـــزوے باشی!

ایלּ نیســت ڪــــہ ڪسے باهات פـر؋ نزنه!


ایלּ نیســـت ڪــــہ هیچوقت نتونـــے פֿـوشـפـــال باشــی!

ایלּ نیســـت ـــڪـہ ڪسے בوستت

نـــבاشــتـہ باشه!


تنهایی، یـہ פـ๛ בرونیه!


تنهایے یعنے "هیچڪـــ๛ نمیـ؋ــــهمـہ פـــالت بــــבـہ ...
-
گاهی وقتــــ ها…

دلتـــ میخوآهـــد…


یکی را صدآ کنی و بگویی:


“سلــــآم…می آیی قدم بزنیم؟!…”

گآهی…


آدم چه چیز هآی ســــــآدـهـ ای را ندآرد…
مشاهده پست‌های بیشتر